×


GİRİŞ YAP

GİRİŞ YAP
Üyeliğin yok mu? ÜYE OL.

261 kez okundu

Çin ve Rusya ile rekabet ABD'yi Irak'tan çekilmeye zorluyor. Dahası, Irak'taki durum çarpıcı biçimde değişti. Irak parlamentosu, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Ocak 2020 ayında bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti ve Irakn tüm yabancı askerleri sınırdışı etmesini talep etti. Demokrat Parti içinden gelen Irakdış politikada öncelikten çıkartmak seçilmiş Başkan üzerinde baskı oluşturuyor.Irakn, seçilmiş ABD Başkan için önemli bir dış politika hedefi olmadığı ve ABD güçlerinin geri çekilmesi 2021'de hız kazanacağı az yada çok açıktır. Ancak bu, Rusya ve Çin dahil olmak üzere bölgesel güçlere Irak'ta nüfuzlarını arttırmak için alan tanıyor. Peki bu Irak için ne anlama geliyor? 
 
ABD Irak'tan tamamen çekilmeyecek olsa da, herhangi bir ölçüde geri çekilmesi, ABD'nin Irak'taki etkisini zayıflatacaktır. ABD'nin gelecekte istikrarı sağlayacak siyasi hedeflere ulaşmasını zorlaştıracak. Çin ve Rusya'nın, ABD'nin Irak'tan çekilme ortamından yararlanacağı açıktır. Amaçları ekonomik merkezli olacaktır.
 
Ancak durum Türkiye, Suudi Arabistan ve İran için farklı olacaktır. Boşluğu doldurmak için İran, vekillerini ve nüfuzunu kullanarak, ülkenin ABD-İran gerilimlerinde potansiyel olarak yeniden canlanması için bir güç merkezi olarak geri dönmesine zemin hazırlayacak. Bunu yaparken de Irak'ın Saddam gibi İran'a düşman bir liderle yönetilmemesini sağlamak isteyeceklerdir. Böylelikle Irak, ekonomik olarak İran'a bağımlı olayacak ve Akdeniz'e giden ticaret yolu açık tutulacaktır.
 
Türkiye ve Suudi Arabistan, İran'ın sahip olduğu avantajlara sahip değil. Ancak farklı avantajları vardır. Irak'ın İran'la dini ve siyasi bağları var ama Suudi Arabistan ile değil. Ancak Suudi Arabistan, Irak'ın ulusal güvenlik endişelerine fayda sağlayabilecek İsrail ilişkelerine sahip olmaya başladı. Irak'ın orduyu modernize etmesi ve askeri gücünü artırması gerekiyor. ABD Ortadoğu'dan çekilirken, Suudi Arabistan askeri kabiliyetini güçlendirmek için İsrail ilişkilerini masaya getirmeyi düşünüyor. Ancak Irak'taki dini ve siyasi ortam, İran etkisiyle bu konuda hala duygusaldır. Bu nedenle, şu anda bu tür doğrudan ilişkiler kurmak zordur. İran ile karşılaştırıldığında Suudi Arabistan doğrudan Irak'a yatırım yapmayı düşünebilir, ancak Suudi Arabistan’ın ekonomik kısıtlamaları nedeniyle bunun siyasi ortamda etki yaratması zor olabilir. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın Irak'ta çok sınırlı bir nüfuz gücü olacaktır .
 
Türkiye ise Irak'taki yatırımı artırabilir. İnşaat sektörü Irak'ı yeniden inşa etmek için uygun maliyetli olacaktır her zaman. Dahası, Türkiye'nin AB'ye sınırı ve Akdeniz'e uzun kıyısı vardır. Türkiye üzerinden AB'ye giden bir petrol boru hattı, Irak ve ABD için iki büyük teşvik sağlayabilir. Bu ilişki, Irak için mali kaynakları artırırken, AB'deki Rus enerji hakimiyetini sınırlayacaktır. Irak'ın elektriğe ihtiyacı var ve bunun için su kaynaklarının güvenliği ulusal güvenliği için hayati önem taşıyor. Bunun için Irak'ta su kıtlığının olmamasını sağlamalıdır. Irak, bunu sağlamak için Türkiye ile iyi ilişkiler sağlamak zorunda kalacağının farkındadır. Kazan-kazan ilişkileri kurmak için Irak, Türk askeri sanayi teçhizatına yatırım yapmayı düşünebilir. Türkiye, kendi İHA ve kara askeri teçhizatını üretmekte son zamanlarda başarılı olmuştur. ABD'nin geri çekilmesi Irak için potansiyel tehlikeler yaratacak ve Irak ordusunun herhangi bir tehdide karşı koymak için askeri teçhizata ihtiyacı oluşucaktır. Bu durumda ülkelerin daha da yakınlaştırması gerçekleşecektir. Dahası, böylesi bir durumda ABD Irak'taki İran etkisini kontrol edeceği için böylesine yakın ilişkilerden memnun olacaktır. 
 
ABD, Irak'tan çekilmesinin, Irak'taki siyasi hedeflerine ulaşmak için yabancı bir ülke ile işbirliği yapmak zorunda olduğunun farkındadır. Suudi Arabistan ile karşılaştırıldığında Türkiye, İran varlığını artıracak olsa bile ABD'nin Irak'taki etkisinin yerini alma potansiyeline sahip. Ayrıca Türkiye, İran'a karşı caydırıcı potansiyele sahiptir. Irak’ın ulusal güvenlik ihtiyaçlarından kaynaklanan gereksinim nedeniyle 2021'den itibaren Irak ile Türkiye arasında bir yakınlaşmayı görmek şaşırtıcı olmayabilir.