×


GİRİŞ YAP

GİRİŞ YAP
Üyeliğin yok mu? ÜYE OL.

197 kez okundu

Coğrafya, siyaset üzerindeki önemini her zaman dolaylı olarak göstermektedir. Balkanlar'ın jeostratejik önemi Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ve Anadolu yarımadası ile farklı kültürleri bağdaştıran bir köprü olarak özetlenebilir. Böylece, Balkanlar ulusal guvenlik açısından hemde  Türkiye'ye güvenlik hem de Avrupa Birliği ile fiziksel bağlantı sağladığından dolayı erzemdir. Dolayısıyla Türkiye Balkanlar'daki olaylara tepkisiz kalamaz ve tepkisiz kalmayacaktır.Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından Türkiye, isteyerek ve istemeyerek, Yunanistan ve Rusya tarafından Balkanlar'da nüfuz sahibi olmak için rakip olarak görülüyor. Türkiye tarihi bağlantıları nedeniyle bu tür iddialardan kaçınamaz. Bu nedenle Türkiye'nin Balkanlar'daki varlığını artırmak için bölgedeki bu tarihi ve kültürel bağlantılarını ve nüfuzunu kullanması doğal olmalıdır. Bu bağlamda, Bosna Hersek Türkiye için çok önemli bir konuma sahiptir. 
 
Türkiye bölgedeki nüfuzunu korumak ve artırmak için çalışıyor. Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan’ın Yunanistan ile blok oluşturmasına her zaman mani olmak isteyecektir. Böyle bir şey olursa, Bosna Hersek ve bölge ile bağlantı kesilir. Bu nedenle Türkiye'nin Bulgaristan'daki Türk nüfus etkisini kullandığını ve Sırbistan ile ekonomik ilişkilerini sürekli geliştirdiğine şahit oluyoruz. Böylelikle Makedonya, Bosna ve Arnavutluk ile fiziksel bağlantı sürekli olacaktır.
 
Türkiye Ortadoğu'da NATO şemsiyesi altında çok aktif olmasına rağmen Balkanlar'da bu aktif pozisyonu eksiktir. Türkiye bölgede daha aktif ve nüfuz sahibi olmak istiyorsa, Türkiye Balkanlar'da daha fazla sorumluluk almalıdır. Böylelikle bu durum AB'ye ve üye ülkelerine karşı her anlamda bir avantaj sağlayacaktır. Üstelik bu yeni durum Balkan ülkelerine de fayda sağlayacaktır.
 
Bosna Hersek çok önemli bir konuma sahip. Siyasi istikrar bozulursa bu yeni durum Balkanlar'da siyasi ve bölgesel çöküşü beraberinde getirebilir. Türkiye, ihtiyaçları için bölgedeki güvenlik ve huzuru korumak zorundadır. Türkiye'nin lojistik faaliyetleri kadar güvenlik açısından da bu durum hayati bir önem taşıyor.
 

2021 ile başlayarak, Jeopolitik Pusula Türkiye başta Bosna Hersek ve bölgesel istikrarı sağlamak için sadece bölgedeki halk ve iş elitleri ile bağlantılarına devam etmeyecek aynı zamanda nüfuzunu artırmak için güvenlik bu ülkelerde esaslı üslerde kurmaya başlayacaktır. Bu, AB'ye karşı jeopolitik bir koz sağlayacak ve bölgedeki nüfuzunu artıracaktır. Nihayetinde, bölgede ticaret faaliyetlerine ve refaha katkı sağlayacak bu planlamalar Türkiye için önemlidir.