×


GİRİŞ YAP

GİRİŞ YAP
Üyeliğin yok mu? ÜYE OL.

2457 kez okundu

Hizbullah, 1980'lerden beri Lübnan'ın baskın siyasi aktörü ve istikrarsızlaştırıcı güç haline geldi. Arap komşularıyla tüm ilişkilerini mahvetti, Lübnan siyasi sisteminin çöküşüne en fazla olmasa da önemli ölçüde katkıda bulundu, ekonominin toparlanmasına yardımcı olmadı, enflasyonu fırlattı ve gençlerin iş ve daha iyi insani koşullar için gelişmiş ülkelere kaçmasına neden oldu. Daha az başarı ve gelecek için daha az parlak bir bakış açısıyla, “Hizbullah'ın Lübnan'daki amacı nedir?” yeniden ele alınmalıdır.

YOUTUBE
 
Hizbullah'ın temel kurucu ilkelerinden biri sosyal adaleti savunmak, dezavantajları ve mazlumları savunmaktır. Bunun için Hizbullah, dini "cihat" kavramı altında tereddüt etmeden kullanıyor.
 
“Cihad”ı anlamak çok basittir ancak birçokları tarafından amaçları doğrultusunda politize edilmiştir. Ortaçağ İslam hukuku bilginleri silahlı cihadın iki temel biçimini tanımladılar: işgalcilere karşı silahlı bir mücadele olan savunmacı cihat; ve saldırgan cihat, siyasi bir otorite tarafından yaptırılan önleyici veya saldırgan bir saldırı. Siviller iki şekilde de hedef alınmaz.
 
Hizbullah kendisini inanç temelli İslami cihatçı hareket olarak tanımlıyor. Temel hedefleri, Lübnan'ı İsrail saldırganlığına karşı savunmak, İran'dakine benzer bir İslam Cumhuriyeti kurmak olarak tanımlanmaktadır. Sünniler, Cihadı İslam'ın alanını genişletmek için kafirlere karşı savaş açmak olarak görürken, Şiiler İslam içindeki adaletsizlikle savaşmak olarak algılar. Grup, kendisini ulusal kurtuluş hareketi olarak dönüştürmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesi, barışçıl bir şekilde siyasi bir varlığa dönüşemeyeceklerini gösterdi. 2020 yılında büyük bir liman patlaması yaşandı. Yargıç, büyük olasılıkla limandaki patlayıcıların Hizbullah'a ait olduğu izlenimine kapıldığı için grup tarafından görevden alındı. Liman patlaması 200 ölüm ve ekonomiye on milyarlarca dolar ile sonuçlandı.
 
Yine de Hizbullah, Lübnan'da bir İslam devleti kurma hedefleriyle hareket ettiğine inanıyor, ancak sosyal adaleti savunmaktan uzaklaşırken insanların güvenini kaybediyor. Hizbullah bir süre daha bölgede önemli bir figür olarak kalacak, ancak hedefleri ve gerçekleri ters yönlere gitmeye başladı. Grup eylemleri, imajını hedeflerinden uzaklaştırırken, şimdiki ve gelecekteki amaçları hakkında endişeler yaratıyor.
 
Gelecek için daha az elde edilen başarı ve hala daha fazla vaat var. Gençler geleceğe dair umutları olmadığı için ülkeyi terk ediyor. Hizbullah inandırıcılığını yitirdiği için “Hizbullah'ın Lübnan'daki amacı nedir?” sorusunu yaratıyor.